Publications

Show all

2009

Trypuz, Robert

Przyczynek do analizy wartości poznawczej systemów logiki sprawczości Journal Article

Roczniki Filozoficzne, LVII (1), 2009.

Links | BibTeX | Tagi: abilities, agency