Przyczynek do analizy wartości poznawczej systemów logiki sprawczości

Robert Trypuz: Przyczynek do analizy wartości poznawczej systemów logiki sprawczości. In: Roczniki Filozoficzne, LVII (1), 2009.

Abstract

BibTeX (Download)

@article{rf2009,
title = {Przyczynek do analizy wartości poznawczej systemów logiki sprawczości},
author = {Robert Trypuz},
url = {http://trypuz.pl/wp-content/papercite-data/pdf/rf2009.pdf},
year  = {2009},
date = {2009-01-01},
journal = {Roczniki Filozoficzne},
volume = {LVII},
number = {1},
keywords = {abilities, agency},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}