Ontologies beyond Philosophy (2009-2011)

The project funded by the Ministry of Science and Higher Education

(Grant MNiSW nr N N101 150037)

W ramach projektu powstała książka „Ontologie poza ontologią”, której pierwszy, jeszcze niepublikowany szkic, mogą Państwa pobrać TU. Książka jest już dostępna w Wydawnictwie KUL.

This page presents then final results of our project on the metaontological schema for applied ontologies.

Project publications

[tpsingle id="36"]

[tpsingle id="42"]

[tpsingle id="44"]

Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstaw informatyki

Projekt dotyczy specyficznych struktur poznawczych zwanych ontologiami inżynieryjnymi, które od przeszło dwudziestu lat konstruowane są w informatyce, badaniach nad sztuczną inteligencją oraz w dziedzinach pokrewnych. Naszym celem jest znalezienie adekwatnej definicji owych ontologii inżynieryjnych, skonstruowanie ich klasyfikacji, a także opis wyselekcjonowanych systemów oraz porównanie ich z teoriami znanymi z filozofii.

Dodatkowym rezultatem naszych badań może być zainteresowanie polskiego środowiska filozoficznego ontologiami inżynieryjnymi i zainicjowanie refleksji metafilozoficznej nad nimi. Obecnie bowiem inżynieria ontologiczna rzadko pojawia się w przestrzeni dyskusji filozoficznych w Polsce. Wyniki naszego projektu powinny również zwiększyć świadomość metaontologiczną inżynierów ontologów i tym samym przyczynić się do polepszenia wartości epistemicznych i zwiększenia użyteczności samych ontologii inżynieryjnych.

Prowadzone badania będą miały z jednej strony charakter metametaontologiczny, w którym będziemy dążyć do wypracowania schematu metaontologicznego, adekwatnego dla charakterystyki fenomenu ontologii tworzonych poza granicami filozofii. Z drugiej strony będziemy podejmować refleksję metaontologiczną szczegółowo opisując za pomocą tego schematu reprezentatywną próbkę ontologii inżynieryjnych. Zbadamy, czy pytania stawiane przez inżynierów ontologów oraz odpowiedzi dawane na te pytania są interesujące z punktu widzenia filozofii.