Ontologie poza ontologia — Studium metateoretyczne u podstaw informatyki

Pawel Garbacz, Robert Trypuz: Ontologie poza ontologia -- Studium metateoretyczne u podstaw informatyki. Wydawnictwo KUL, 2012.

Abstract

BibTeX (Download)

@book{opozao2012,
title = {Ontologie poza ontologia -- Studium metateoretyczne u podstaw informatyki},
author = {Pawel Garbacz and Robert Trypuz},
url = {http://www.kul.com.pl/index.php?products=product&prod_id=1434},
year  = {2012},
date = {2012-01-01},
publisher = {Wydawnictwo KUL},
keywords = {applied ontology, knowledge representation, Meta-ontology},
pubstate = {published},
tppubtype = {book}
}