O nazywaniu przedmiotów – czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego

Robert Trypuz: O nazywaniu przedmiotów - czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego. In: Roczniki Filozoficzne, 62 (1), pp. 37-51, 2014, ISSN: 0035-7685.

Abstract

EN
This article presents an attempt to fund Ontology of Stanisław Leśniewski on a simple theory with one primitive relation “being denoted by”. Developed theory shows that to the linguistic model of the Ontology can belong only such general names that in their extensions have at least two objects (references) denoted by individual names.

PL
Artykuł jest próbą ufundowania małej, elementarnej Ontologii Stanisława Leśniewskiego na prostej teorii relacji „podpadania przedmiotu pod nazwę”. Skonstruowana teoria pokazuje, że do lingwistycznego modelu Ontologii mogą należeć tylko takie nazwy ogólne, które maja co najmniej dwa desygnaty mające swoje nazwy indywidualne.

BibTeX (Download)

@article{rf2014,
title = {O nazywaniu przedmiotów - czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego},
author = {Robert Trypuz},
url = {https://tnkul.pl/o-nazywaniu-przedmiotow},
issn = {0035-7685},
year  = {2014},
date = {2014-01-01},
journal = {Roczniki Filozoficzne},
volume = {62},
number = {1},
pages = {37-51},
abstract = {EN
This article presents an attempt to fund Ontology of Stanisław Leśniewski on a simple theory with one primitive relation “being denoted by”. Developed theory shows that to the linguistic model of the Ontology can belong only such general names that in their extensions have at least two objects (references) denoted by individual names.

PL
Artykuł jest próbą ufundowania małej, elementarnej Ontologii Stanisława Leśniewskiego na prostej teorii relacji „podpadania przedmiotu pod nazwę”. Skonstruowana teoria pokazuje, że do lingwistycznego modelu Ontologii mogą należeć tylko takie nazwy ogólne, które maja co najmniej dwa desygnaty mające swoje nazwy indywidualne.},
keywords = {Ontologia Leśniewskiego, teoria nazw},
pubstate = {published},
tppubtype = {article}
}