Modelowanie działań i norm w logice deontycznej

[tpsingle key=”Kp”]

[tpabstract]

[tplinks]

[tpbibtex]