Modelowanie działań i norm w logice deontycznej

Piotr Kulicki, Robert Trypuz: Modelowanie działań i norm w logice deontycznej. In: Księga Pamiątkowa, pp. 57-70, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @incollection{Kp,
  title = {Modelowanie działań i norm w logice deontycznej},
  author = {Piotr Kulicki and Robert Trypuz},
  year = {2013},
  date = {2013-06-01},
  booktitle = {Księga Pamiątkowa},
  pages = {57-70},
  publisher = {Wydawnictwo Adam Marszałek},
  keywords = {deontic logic},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {incollection}
  }