Education

Stopnie naukowe

 • 1998 – 2003 studia magisterskie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Wydział Filozofii
  • stopień zawodowy: magister filozofii (4 VI 2003)
  • specjalność: logika
  • studia zakończone z tytułem magistra z wynikiem: bardzo dobry z wyróżnieniem
 • 2004 – 2007 studia doktoranckie
  • International Graduate School in Information and Communication Technologies, DIT, Uniwersytet Trydencki
  • 19 XII 2007 stopień naukowy: Dottore di Ricerca in Informatica e Telecomunicazioni
  • Tutor: Prof. Nicola Guarino (Włochy)
  • Advisor: Dr Laure Vieu (Francja);
  • Rozprawa doktorska zatytułowana: Formal Ontology of Action: A Unifying Approach
  • Recenzenci:
   • Prof. Achille Varzi (Columbia University, New York),
   • Prof. Antony Galtona (School of Engineering and Computer Science, University of Exeter),
   • Prof. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
   • Beth Huffer (Microsoft Research Redmond, USA)
   • Dr Laure Vieu (IRIT, Université Paul Sabatier, Francja).