Education

Stopnie naukowe

  • 1998 – 2003 studia magisterskie
    • Katolicki Uniwersytet Lubelski
    • Wydział Filozofii
    • stopień zawodowy: magister filozofii (4 VI 2003)
    • specjalność: logika
    • studia zakończone z tytułem magistra z wynikiem: bardzo dobry z wyróżnieniem
  • 2004 – 2007 studia doktoranckie
    • International Graduate School in Information and Communication Technologies, DIT, Uniwersytet Trydencki
    • 19 XII 2007 stopień naukowy: Dottore di Ricerca in Informatica e Telecomunicazioni
    • Tutor: Prof. Nicola Guarino (Włochy)
    • Advisor: Dr Laure Vieu (Francja);
    • Rozprawa doktorska zatytułowana: Formal Ontology of Action: A Unifying Approach
    • Recenzenci:
      • Prof. Achille Varzi (Columbia University, New York),
      • Prof. Antony Galtona (School of Engineering and Computer Science, University of Exeter),
      • Prof. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
      • Beth Huffer (Microsoft Research Redmond, USA)
      • Dr Laure Vieu (IRIT, Université Paul Sabatier, Francja).